//cdn.globalso.com/uni-moulding/847798c6.jpg
HOŞGELDIŇIZ

Kärhanamyz

“Uni-Molding”, doly dizaýn we önümçilik dolandyryşyndan başlap, doly önümleri ýa-da bölekleri yzygiderli ýa-da bir gezeklik talaplar üçin plastmassa bölekleri üçin ýörite galyplary öndüriji.

Uzak möhletli müşderilerimiz awtoulag, saglygy goraýyş, sport, sanitariýa enjamlary, öý enjamlary, elektronika ýaly dürli bazarlardan gelýär.

Biziň tejribämiz, PEEK, Neýlon, PPO, ABS, PP, Acetal we käbir beýleki aýna süýümli berkidilen materiallary öz içine alýan köp termoplastikany öz içine alýar. Bu pudakda köp ýyllyk tejribäňizi goldaýan sanjym galyplaýyş kompaniýasyndan şahsylaşdyrylan hyzmat gerek bolsa, bize ýüz tutuň we size sitata ýa-da zerur maslahatlar bermäge şat bolarys.

Biz hakda has giňişleýin

ourcompany

Haýsydyr bir önümçilik çözgüdi gerek bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

HYZMATLAR BIZI FOR ÜÇIN

IEST GOWY HYZMATLARymyz

 • Gözleg we gözleg

  UNI tapawudy, in Engineeringenerçilik we önümi ösdürmek goldaw toparymyz tarapyndan "missiýa möhüm" hasaplanýar ...

  Koprak oka
 • TooLing

  Uni-şekillendiriş gurallary öndürijileri onlarça ýyllyk tejribesi bolan ökde hünärmenlerdir. Polat böleklerini seresaplylyk bilen işlemek we gutarmak ukyby…

  Koprak oka
 • Arassa otag sanjym galyplary

  Häzirki wagtda arassa otag tehnologiýasy lukmançylyk önümleri üçin däl. Köplenç tozansyz gurşaw şertleri…

  Koprak oka
 • Taslamany dolandyrmak we autsorsing

  Taslamany dolandyrmak: Taslamany dolandyrmak, adaty sanjym galyplaryny öndürmek üçin esasy üstünlik, 4-12 hepde dowam edip biler,…

  Koprak oka

Iň täze tehnologiýa bilen Senagat hyzmatyny bermek
we üstünligiň açaryny al.

Iň soňunda gutardyk

TASLAMA KESELLERI

 • Turbalara laýyk galyp

 • Boxer gutusy galyplary

 • Kabel çüýşesi

 • Ofis başlygy Yzyna

 • Dispenser gapagy

 • Polýus ýalpak gutusy

 • Köp kawitli sanjym galyplary hakda näme?

 • ABS ekstrudirlenen profil

 • Professional çüýşe gapagy

 • 3D Çap

ARAGATNAŞYK

SORAG alyň